สายการบินไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทร Call Center หมายเลขใหม่ 02-089-1909 13 -

สายการบินไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทร Call Center หมายเลขใหม่ 02-089-1909

สายการบินไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทร Call Center หมายเลขใหม่ 02-089-1909 14 -

ไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทรใหม่
02-089-1909

สายการบินไทยเวียตเจ็ท มอบความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ Call Center โดยจะทำการเปลี่ยนจากหมายเลขเดิมเป็น ไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทร 02-089-1909 พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา8.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบเที่ยวบิน บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรโมชั่น การสำรองที่นั่ง และการซื้อบริการเสริมพิเศษ เช่น การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม การเลือกที่นั่ง และการจองเมนูอาหารบนเที่ยวบิน รวมถึงการชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น ๆ โดยหมายเลขใหม่นี้จะมีคู่สายมากขึ้น เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วที่สุด

นอกจากนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทยังได้เปิดเคาน์เตอร์บริการจำหน่ายบัตรโดยสาร ด้วยกันทั้งหมด แห่ง ทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในประเทศไทย