5 เครื่องประดับและงานศิลป์เล็กๆ ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจาก "คุณทองแดง" 13 - คุณทองแดง

5 เครื่องประดับและงานศิลป์เล็กๆ ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจาก “คุณทองแดง”

ณ ห้องเรียนภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วันนี้อาจารย์จะให้หัวข้อการทำ Pre-Thesis  แก่นักศึกษาทุกคน ดังนี้… อาจารย์เอื้อมมือเขียนที่กระดานหน้าชั้นเรียนคำว่า “คุณทองแดง” พวกเรามองที่กระดานหน้าชั้นเรียน และพวกเราต่างถึงกับอึ้งกับหัวข้อที่ได้มา และในความรู้สึกของดิฉันในตอนนั้น รู้สึกว่าไม่อยากจะทำเลยหัวข้อนี้ เพราะดูเป็นหัวข้อที่ไม่สนุก และเป็นโจทย์ที่ยากมากโจทย์หนึ่งก็ว่าได้ และเชื่อว่าเพื่อนทุกคนในชั้นเรียนคงรู้สึกแบบเดียวกับดิฉันในตอนนั้น

a2

แต่…จากวันนั้นจนถึงวันนี้  ดิฉันกลับรู้สึกได้ว่า โจทย์การออกแบบเครื่องประดับจากเรื่อง “ทองแดง” (The Story of Tongdaeng ) ที่อาจารย์ได้ให้มาตอนนั้น ช่างมีคุณค่าทางจิตใจและมีความหมายกับตัวดิฉันและเพื่อนๆร่วมรุ่นมากเพียงใดในตอนนี้

k1

ดิฉันได้พยายามรวบรวมตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ที่ใช้หัวข้อเรื่อง”ทองแดง”จากเพื่อนๆในรุ่น เพื่อที่จะนำมาแบ่งปันถึงความรู้สึกดีๆที่พวกเราได้อ่านหนังสือ เรื่อง “ทองแดง” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดยพวกเราได้อ่าน และวิเคราะห์ ตีค่าและตีความหมาย ผ่านเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเล่มนี้ และในท้ายสุดพวกเราได้ถ่ายทอดและสื่อสารออกมาเป็นผลงานเครื่องประดับที่ไม่ได้เพียงสะท้อนแค่ความสวยงามจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องประดับที่สื่อสารออกมาจากภายในจิตใจของพวกเรา ที่แสดงถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงอันเป็นที่เคารพรักของพวกเรา  ลองไปดูตัวอย่างผลงานเครื่องประดับและแรงบันดาลใจกันคะ

1. ชื่อผลงาน “ความอดทน”

จากในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” แสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายาม มุ่งมั่นและอดทนของคุณทองแดง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะลำบากยากเย็นขนาดไหน และจากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ เรื่อง “ความอดทน” (Patience) โดยมุ่งเน้นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการเปิด(ปอก)เครื่องประดับ โดยเครื่องประดับชิ้นนี้มีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการคิดและกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่อยู่ภายใน ผลงานโดยนายฐาปนิก สุวรรณ

k2

2.ชื่อผลงาน “แม่พันธุ์”

ความเป็นแม่ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและความรักของคุณทองแดงที่มีต่อลูกๆ ออกแบบโดยคุณอาพันธ์ชลีน อิศรางกูร ณ อยุธยา

k3

3. ชื่อผลงาน “พอเพียง”

แรงบันดาลใจจากงานพระราชนิพนธ์ เรื่องทองแดง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้อ่านแล้วพบว่า “ความพอเพียง” พอประมาณของพระองค์อยู่ในพระราชจริยวัตร แม้กระทั่งสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง ก็เป็นสุนัขพันธุ์ทาง (Thousand way) ซึ่งถูกรับมาจากซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ดังนั้น เครื่องประดับชุดนี้จึงเกิดจากการนำเศษไม้ที่เหลือทิ้งของโรงไม้มาตัด และย้อมสีใหม่ โดยมีเส้นโครงเรื่องราวความผูกพันของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และคุณทองแดงอยู่ ออกแบบโดย คุณจุฑามาศ คูณตระกูล

k5

4. ชื่อผลงาน “ออกกำลังกายกันเถอะ”

จากความหนึ่งในหนังสือได้เขียนว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายรอบสระ หน้าพระตำหนักจิตลดาฯ ทองแดงจะมีหน้าที่นำเสด็จเพื่อออกกำลังพระวรกาย หลังจากนั้น ก็เสด็จฯไปทรงพักผ่อนสนาม  เครื่องประดับนี้จึงออกแบบเพื่อให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลัง ออกแบบโดยคุณอริศรา จักษ์ตรีมงคล

k6

5. ชื่อผลงาน  “คุณทองแดงเพื่อเพื่อน”

โดยต้องการจะสร้างเครื่องประดับที่มาจากสุนัขข้างถนน เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนหันมาใส่ใจสุนัขเหล่านี้มากขึ้นและเลิกมองสุนัขเหล่านี้ว่าเป็นปัญหา โดยใช้โครงการส่วนพระองค์เข้ามาเป็นส่วนร่วมในเรื่องของการตลาดและหวังที่จะใช้รายได้จากส่วนนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ ออกแบบโดย คุณกนก บุญเรือน

untitled-2k8

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ทีทำให้พวกเราได้อ่านและได้ทำความเข้าใจเรื่องในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นการเข้าถึงพ่อหลวงได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงคำสอนง่ายๆที่สอนโดยผ่านตัวคุณทองแดง ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไม่ได้สอนให้พวกเราเพียงแต่ออกแบบเพื่อวัตถุภายนอกเท่านั้น แต่สอนให้เราออกแบบทุกอย่างจากจิตใจของพวกเรา และเน้นย้ำเสมอในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ขอบคุณเพื่อนในรุ่นที่มีความเพียรและสามัคคีกันจนทำให้มีผลงานออกมาอย่างดีที่สุด

l7k9

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า