fbpx

The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

ตั้งแต่ปี 1997 ที่ศิลปินชาวบราซิล ชื่อว่า Andre Muniz Gonzaga ได้ตระเวณสร้างสรรค์ผลงานของเขาในที่ต่างๆ เขาเปลี่ยน กำแพงเก่า สิ่งปลูกสร้างที่หักพัง ในเมืองต่างๆ ให้กลายเป็น street art ที่น่าทึ่ง เป็นใบหน้าที่ผิดรูป เหมือนมนุษย์ต่างดาว หรือในเทพนิยายแนวแฟนตาซี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานของเขากระจายอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า Senegal, Portugal, Berlin, Amsterdam และแน่นอนในบ้านเกิด ของเขาที่บราซิล
กรุงเทพเราก็มีซากตึกเก่า กำแพงพังๆเยอะ น่าจะชวน Andre Muniz Gonzaga มาฝากผลงานไว้ซักหน่อย …. ใครเดินผ่านไปมา ถ้าได้เห็นผลงานของเขา เชื่อว่าต้องสดุด.. และกลายเป็นจุด โพสต์ท่าถ่ายภาพ แชร์ภาพกันอีกแห่ง > – 25551020 230446 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230452 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230459 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230506 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230512 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230518 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

25551020 230524 The Distorted Street Faces of Andre Muniz Gonzaga

Source : http://www.thisiscolossal.com/2012/10/the-distorted-street-faces-of-andre-muniz-gonzaga/

No more articles