หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst จ.ราชบุรี 13 - Art & Design

หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst จ.ราชบุรี

หอศิลป์ D Kunst เมื่องานศิลปะคือหัวใจของราชบุรี วศินบุรี ศิลปินผู้ก่อตั้งและเพื่อนฝูงจึงร่วมกันถ่ายทอดแรงบันดาลใจออกมาเป็นผลงานสู่สาธารณะ โดยเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัด ใต้ร่มเงาของอาคารไม้ทรงโบราณทรงมะนิลา 3 ชั้น โดดเด่นบนถนนวรเดชใกล้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีเป็นทั้งพื้นที่ปล่อยของ คาเฟ่ และจุดนัดพบของผู้สนใจเสพงานศิลปะอย่างแท้จริง ที่ตั้ง 323 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี e_mail:Facebook:https://www.facebook.com/THT.dKunst


182068_152744168113950_3404735_n

11196359_781706125217748_8905046265234951919_n

อาคารเดิม กสร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยผู้ครอบครองเดิม คือทนายแช่ม สัมพันธารักษ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และคุณพ่อ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานโอ่งมังกร เถ้า ฮง ไถ่ จังหวัดราชบุรี ได้ซื้ออาคารนี้จากเจ้าของเดิม เพื่อใช้ทำเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี โดยจะใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่ชุมชน และเป็นที่แสดงงานของศิลปินไทยและต่างชาติ โดยสถาปนิก และทีมผู้ออกแบบทำการศึกษารายละเอียดในการบูรณะ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยของอาคารเดิมให้เป็น “หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst” และได้มีพิธีเปิดใช้อาคารนี้ อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

182783_152756101446090_5719505_n

11623_747936561928038_5342804078489918235_n

1236494_528519803869716_2050594509_n

แนวคิดของสถาปนิกผู้บูรณะหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารไม้ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยคงรูปแบบดั้งเดิมของอาคารไว้ได้ และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในใหม่ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างมากนัก ถือว่าเป็การช่วยรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของเมืองราชบุรี

19314_786000994788261_7359075352034333743_n

10516717_659215444133484_7196244380079813378_n

y1

1185671_559190227469340_1565435523_n

25

936235_478304782224552_1653649025_n

421978_478304025557961_1153823675_n