TANGENT & GROW BY HALLGEIR HOMSTVEDT

Designer Hallgeir Homstvedt ได้สร้างสรรค์ 2 ชิ้นงาน คือ Tangent & Grow ซึ่่งมีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่ความสมดุลของภาพ Tangent เป็นชุดแจกันและถาด ส่วน Grow เป็นกระถาง ทั้ง2 งานมีดีไซน์ที่งดงาม เรียบง่าย เน้นความสมดุลย์ของภาพที่เห็น โดยเฉพาะแจกัน ดูเหมือนกับการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ..ให้ความรู้สึกแบบเซ็น..

Tangent เป็นแจกันเนื้อ พอร์ซเลน ที่ตั้งวางอยู่บนถาดโลหะ ฐานของแจกันไม่แบนเหมือนแจกันทั่วไป แต่จะกลมมน จึงเหมือนกับมันลอยอยู่บนผิวสัมผัส สาเหตุที่ตั้งอยู่ได้ก็เพราะที่ฐานของแจกันจะมีแม่เหล็ก Neodymium magnet ที่มีพลังมากๆ จึงทำให้มันตั้งอยู่ได้บนถาดโลหะ แจกัน3แบบนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก ภาพ still life ของ Giorgio Morandi ที่ต้องการสะท้อนว่า..แจกันแต่ละใบก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวของมันเอง แต่ความงามอยู่ที่เมื่อพวกมันได้มาอยู่รวมกันนี่เอง..

25570307 072525 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072538 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072544 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072554 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072711 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072603 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

The Grow pots

25570307 072902 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072907 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

25570307 072913 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

Read more at : http://design-milk.com/tangent-grow-hallgeir-homstvedt/
25570307 072702 TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

No more articles