TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง  13 - กระถางต้นไม้

TANGENT & GROW แจกัน และกระถาง ที่มีสมดุลในตัวเอง

TANGENT & GROW BY HALLGEIR HOMSTVEDT

Designer Hallgeir Homstvedt ได้สร้างสรรค์ 2 ชิ้นงาน คือ Tangent & Grow ซึ่่งมีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่ความสมดุลของภาพ Tangent เป็นชุดแจกันและถาด ส่วน Grow เป็นกระถาง ทั้ง2 งานมีดีไซน์ที่งดงาม เรียบง่าย เน้นความสมดุลย์ของภาพที่เห็น โดยเฉพาะแจกัน ดูเหมือนกับการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ..ให้ความรู้สึกแบบเซ็น..

Tangent เป็นแจกันเนื้อ พอร์ซเลน ที่ตั้งวางอยู่บนถาดโลหะ ฐานของแจกันไม่แบนเหมือนแจกันทั่วไป แต่จะกลมมน จึงเหมือนกับมันลอยอยู่บนผิวสัมผัส สาเหตุที่ตั้งอยู่ได้ก็เพราะที่ฐานของแจกันจะมีแม่เหล็ก Neodymium magnet ที่มีพลังมากๆ จึงทำให้มันตั้งอยู่ได้บนถาดโลหะ แจกัน3แบบนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก ภาพ still life ของ Giorgio Morandi ที่ต้องการสะท้อนว่า..แจกันแต่ละใบก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวของมันเอง แต่ความงามอยู่ที่เมื่อพวกมันได้มาอยู่รวมกันนี่เอง..

25570307-072525.jpg

25570307-072538.jpg

25570307-072544.jpg

25570307-072554.jpg

25570307-072711.jpg

25570307-072603.jpg

The Grow pots

25570307-072902.jpg

25570307-072907.jpg

25570307-072913.jpg

Read more at : http://design-milk.com/tangent-grow-hallgeir-homstvedt/
25570307-072702.jpg