fbpx
School Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 13 - School Rice

School Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : )

“ข้าวทุกคำ เพื่อสร้างเด็กดีและขจัดความยากจน” สโลแกนของข้าวหอมมะลิตราข้าวโรงเรียน อาจทำให้เราเกิดความสงสัยว่า ข้าวจะสร้าง “เด็กดี” และขจัด “ความยากจน” ได้อย่างไรSchool Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 14 - School Riceข้าวโรงเรียน เกิดจากบริษัทธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (Business for Rural Education and Development ) หรืแอ B.R.E.A.D ที่ก่อตั้งโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ มองเห็นปัญหาโรงเรียนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง พวกเขาและนักเรียน ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครองจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาและชุมชนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงร่วมมือกันปลูก “ข้าว” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้จากวิทยาลัยข้าวไทย นำไปวางขายตามท้องทตลาด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายจะกลับคืนสู่ชุมชนSchool Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 15 - School RiceSchool Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 16 - School RiceSchool Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 17 - School Riceทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายให้กับถุงข้าวสีสัน สดใส ดีไซน์น่ารัก จึงไม่ไช่แค่ความอิ่ม แต่เท่ากับเราได้ชว่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก สร้างงานและรายได้ให้สังคมหลุดพ้นจากความยากจน ดังสโลแกนที่่ว่า “ข้าวทุกคำเพื่อสร้างเด็กดีและขจัดความยากจน” ขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine และสนใจข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่http://www.bread.co.th/และhttp://www.schoolrice.com/index.php?home=homeSchool Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 18 - School Rice