สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 13 - Ryōan-ji

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต

Ryōan-ji (The Temple of the Dragon at Peace) เป็นวัดเซ็น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน Myōshin-ji school ซึ่งอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธนิกายเซ็น สวนของวัดแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวนหินแบบญี่ปุ่น ที่เรียกว่า kare-sansui หรือสวนแบบ เซ็น (zen garden) ในประเทศญี่ปุ่น


วัด และสวน แห่งนี้ ได้ถูกจัดให้เป็น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเกียวโตโบราณ ( Historic Monuments of Ancient Kyoto) และเป็น UNESCO World Heritage Site ด้วย สวยงาม สงบ สมกับเป็นวัดเซ็น

ขอขอบคุณ คุณงาม (Ngaam) เจ้าของภาพ ทั้งหมดนี้ และทำให้เราค้นพบวัดที่สวยงามแห่งนี้ค่ะ

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 14 - Ryōan-ji

Most of the visitors will not pass this gate. It’s an old gate across the street.

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 15 - Ryōan-ji

 

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 16 - Ryōan-ji

Here’s the world famous garden. Only 5 or 6 rocks are placed on oblong area.
Imagination!

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 17 - Ryōan-ji

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 18 - Ryōan-ji

ภาพวาดบนบานเลื่อน ให้ความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยพลัง  Paintings on paper slide doors are so dynamic!

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 19 - Ryōan-ji

Behind the building. This wash basin is so famous for 4 japanese letters in its each corner.
It means, “I learn only to be contented.”

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 20 - Ryōan-ji

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 21 - Ryōan-ji

A large room will be separated by paper slide doors.


สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 22 - Ryōan-ji

The ideal of visit here is to enjoy the Zen garden’s silence, but the reality is…..

Read More: http://www.portfolios.net/photo/dsc03031?context=album&albumId=2988839%3AAlbum%3A2401161#!/photo/tourists?context=album&albumId=2988839:Album:2401161#ixzz1vIr2OnI6