ชั้นหนังสือ ตาชั่งแบ่งแยก..อ่านแล้ว..ยังไม่อ่าน 13 - bookshelf

ชั้นหนังสือ ตาชั่งแบ่งแยก..อ่านแล้ว..ยังไม่อ่าน

read-unread bookshelf
Constructed of leather straps hung across supports, Read-unread physically weighs the balance of books that have been read, against those yet to be read.


ชั้นหนังสือฉีกแนวชิ้นนี้ เรียบง่าย ด้วยโครงสร้างง่ายๆไม่กี่ชิ้น สายหนัง 1 เส้น พาดบนแกนรับน้ำหนัก แบ่งแยก แบบตาชั่ง ซ้าย-ขวา … อ่านแล้ว – ยังไม่อ่าน เรียบง่าย แต่ก็ดูดี ดูเป็นกราฟิก และยังได้ประโยชน์ที่ช่วยแบ่งหนังสือ ที่อ่านแล้วและยังไม่อ่าน ได้อย่างชัดเจน

7_nikobs2

7_nikobs3

7_nikobs11

7_nikobs12

ที่มา : http://nikoeconomidis.com/index.php?/projects/unread/