NYC- GRID Before & After ภาพถ่ายเปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน 13 - ภาพถ่าย

NYC- GRID Before & After ภาพถ่ายเปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน

เคยอยากรู้ไหมว่าที่ที่คุณยืนอยู่ตอนนี้ 100 ปีที่แล้วนั้นเป็นอย่างไร ดูเหมือนว่า Paul Sahner จะสงสัย เขาจึงเริ่มถ่ายภาพตามมุมต่างๆในมหานครนิวยอร์กตั้งแต่ย้ายมา ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาเริ่มออกค้นหาข้อมูลภาพเก่าและทำบันทึกเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของถนนในปัจจุบันกับเมื่อทศวรรษที่แล้ว (หรือบางทีก็ทศวรรษก่อน) จนกลายมาเป็นคอลเล็คชั่นภาพถ่าย Before and After Section ที่น่าทึ่ง เช่น ภาพสะพานแมนแฮตตัน และสถานที่สำคัญต่างๆไปจนถึงหัวมุมถนนเล็กๆ ใครสนใจอยากย้อนอดีต เข้าไปที่ http://www.nyc-grid.com/ เน้นว่าให้เข้าไปในเว็บเพราะมีอะไรสนุกๆให้เล่นด้วย ขณะที่ดูภาพ :D


A1

A2

v3

V5

V9

V6

C5

Y1

G5K4

gg