เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 13 - Glass

เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม

Fire Meets Water In Glass Sculptures By Emily Williams


Emily William สร้างประติมากรรมชีวิตจากทะเลที่อ่อนช้อยงดงาม จากการใช้เปลวไฟหลอมละลายแก้ว และจัดแต่ง สร้างกิ่งก้าน เล็กๆ ที่อ่อนช้อยไหวพริ้ว ของพืชทะเล 

Emily William ใช้เวลากว่า 30ปีในการสร้างงานประติมากรรม และเธอได้ทำชิ้นงานจากแก้ว ทั้งหมด 9 ชิ้น เธอเริ่มสร้างสรรค์งานแก้วจากการใช้เปลวไฟ สร้างรูปฟอร์มตั้งแต่ปี2013 โดยได้แรงบันดาลใจจากชีวิตในทะเล

 เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 14 - Glass  
เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 15 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 16 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 17 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 18 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 19 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 20 - Glass  เมื่อน้ำกับไฟ กลายเป็นประติมากรรมแก้ว อันงดงาม 21 - Glass
 

Glass Coral Sculpture from Emily Williams Sculpture on Vimeo.

Read more : http://www.emilywilliamssculpture.com