Experiment in Design: Pani Jurek’s Test Tube Chandelier

ดีไซนเนอร์ชาวโปแลนด์ Pani Jourek ได้รับแรงบันดาลใจจากหลอดทดลองในห้องแลป เมื่อเธอออกแบบแชนเดอร์เลียชิ้นนี้ และใช้หลอดทดลองจำนวนมากในงานชิ้นนี้ เธอตั้งชื่อมันว่า Maria S.C. chandelier lamp ตามชื่อของ นักวิทยาศาตร์ นักทดลองค้นควา นักการศึกษา ที่ชื่อว่า Maria Sklodowska-Curie ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง ครั้งแรก ในปี 1903 และอีกครั้ง ในปี 1911

แชนเดอเลีย จากหลอดทดลองนี้ ก็เลยเป็นโคมไฟให้เราสามารถทดลองได้ไม่สิ้นสุด สมกับที่มันเป็นหลอดทดลอง เราสามารถสร้างความแตกต่าง หรือให้มันดูเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ด้วยการใส่สิ่งต่างๆเข้าไปในหลอด เพื่อเปลี่ยนบรรยกาศของห้อง เช่น ใส่ดอกไม้เล็กๆ ได้ความรู้สึกเหมือนเป็นสวนดอกไม้ หรือใส่สีเข้าไปในหลอด จะหลายๆสี หรือสีเดียว ก็ได้อีกอารมณ์ สมกับที่เป็นโคมไฟหลอดทดลองเลยละ..ทดลองเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ :D
.

25550814 142800 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

25550814 142813 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

25550814 142820 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

25550814 142839 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด
test 1 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

test 3 620x930 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

test 4 620x930 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

test 2 620x542 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

test 5 620x412 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

test 7 620x620 โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

ที่มา : http://blog.craftzine.com/archive/2012/01/test_tube_chandelier.html

No more articles