โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด 13 - Chandelier

โคมไฟจากหลอดทดลองในห้องแลป..ทดลองไปได้ไม่สิ้นสุด

Experiment in Design: Pani Jurek’s Test Tube Chandelier


ดีไซนเนอร์ชาวโปแลนด์ Pani Jourek ได้รับแรงบันดาลใจจากหลอดทดลองในห้องแลป เมื่อเธอออกแบบแชนเดอร์เลียชิ้นนี้ และใช้หลอดทดลองจำนวนมากในงานชิ้นนี้ เธอตั้งชื่อมันว่า Maria S.C. chandelier lamp ตามชื่อของ นักวิทยาศาตร์ นักทดลองค้นควา นักการศึกษา ที่ชื่อว่า Maria Sklodowska-Curie ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง ครั้งแรก ในปี 1903 และอีกครั้ง ในปี 1911

แชนเดอเลีย จากหลอดทดลองนี้ ก็เลยเป็นโคมไฟให้เราสามารถทดลองได้ไม่สิ้นสุด สมกับที่มันเป็นหลอดทดลอง เราสามารถสร้างความแตกต่าง หรือให้มันดูเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ด้วยการใส่สิ่งต่างๆเข้าไปในหลอด เพื่อเปลี่ยนบรรยกาศของห้อง เช่น ใส่ดอกไม้เล็กๆ ได้ความรู้สึกเหมือนเป็นสวนดอกไม้ หรือใส่สีเข้าไปในหลอด จะหลายๆสี หรือสีเดียว ก็ได้อีกอารมณ์ สมกับที่เป็นโคมไฟหลอดทดลองเลยละ..ทดลองเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ :D
.

25550814-142800.jpg

25550814-142813.jpg

25550814-142820.jpg

25550814-142839.jpg
test-1

test-3

test-4

test-2

test-5

test-7

ที่มา : http://blog.craftzine.com/archive/2012/01/test_tube_chandelier.html