โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท 13 - sustainable

โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

Vegetable Nursery House / 1+1>2 International Architecture JSC


Vegetable nursery house หรือโรงอนุบาลผัก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 1+1>2 International Architecture Company และ ศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาเมือง (the Centre of Action for the City Development) ของประเทศเวียดนาม และยังเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเวียดนาม และรัฐบาลไอร์แลนด์ เพื่อสนับสนุนให้พลเมืองมีการดำเนินชีวิตแบบ green living

25570312-172417.jpg

25570312-172436.jpg

สำหรับโรงอนุบาลผักที่เห็นนี้ จะตั้งอยู่ในฟาร์ม จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นเพิงพักให้กับเกษตรกร เป็นสถานที่ให้เด็กๆแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน และให้ ด้วยขนาดพื้นที่ 6 ตรม.ความรู้กับเด็กๆ สูง 6 ม. เป็นรูปร่างที่แปลก เรียกความสนใจ ใคร่รู้ และดูเป็นมิตร เป็นโครงการที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นที่ประทับใจของเกษตรกร ในเขตพื้นที่เพาะปลูกต่างๆล
โครงสร้างของอาคารใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่น อย่างไม้ไผ่ และ ขวดพลาสติกใช้แล้วประมาณ 2000 ขวด ซึ่่งก็ได้ความร่วมมือจากชุมชน มีเด็กๆนักเรียนออกเก็บและขอบริจาคจากชุมชน

25570312-172452.jpg

25570312-172506.jpg

ผนังโรงเรือนที่ทำจากขวดพลาสติก ช่วยปรับแสงสว่าง และอุณหภูมิในระหว่างวัน สำหรับ ต้นอ่อนของผักต่างๆ ด้านบนของหลังคามีถาดรับน้ำที่จะช่วยระบบส่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผักในโรงอนุบาลแห่งนี้ ด้วยโครงสร้างที่เบาก็ยังทำให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพาะปลูก
Vegetable nursery house คือภาพใหม่ของรวมกันระหว่างผู้คนที่อาศัยในชนบท และประชาชนที่อาศัยในเมือง คือความร่วมมือกันระหว่างเวียดนาม และไอร์แลนด์ ผ่านวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นตัวอย่างดีๆสำหรับงานวิจัย การนำแนวคิดเรื่องการนำวัสดุใข้แล้วกลับมาใช้ใหม่มาปฏิบัติได้จริง ซึ่งน่าจะนำรูปแบบเช่นนี้ไปปรับใช้ในโครงการอื่นๆต่อไป

25570312-172522.jpg

25570312-172542.jpg

25570312-172558.jpg

25570312-172615.jpg

25570312-172631.jpg

25570312-172651.jpg

25570312-172710.jpg

25570312-172724.jpg

25570312-172738.jpg

25570312-172811.jpg

Read more at : http://www.archdaily.com/484661/vegetable-nursery-house-1-1-2-international-architecture-jsc/