บางครั้งการทำงานหรือการนั่งประชุมที่ถูกจำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมและยังรอบล้อมไปด้วยตึก ผู้คนมากมายนั้นอาจเป็นเหตุที่ทำให้เครียดมากขึ้นจากสภาพแวดล้อม ลองมาดูหองประชุมท่ามกลางป่ากันดีกว่าคะ

The Treehouse by Baumraum ตั้งอยู่ที่  Hechtel-Eksel Forest in Belgium ออกแบบโดย Baumraum ภายในประกอบไปด้วยห้อง 2 ห้องและระเบียง ทำจากไม้ pine, oak and spruce ไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างเดียวเมื่อเข้าไปอยู่กับธรรมชาติต้องไม่สร้างความรบกวนและแปลกแยกอีกด้วย online 1 124378 slide 425x318 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium online 2 124373 slide 425x318 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium online 3 124383 slide 425x318 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium online 4 124388 slide 425x318 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium online 5 124398 slide 425x318 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium online 6 124393 slide 281x375 ประชุมท่ามกลางธรรมชาติ กับ  The Treehouse in Belgium

No more articles