พลังงาน Solar ซึ่งเป็นที่พลังงานทางเลือกที่ปราศจากมลพิษ กำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายในปัจจุบัน จนกระทั่งในตอนนี้พลังงาน Solar ได้ถูกนำไปใช้กับการขับเคลื่อนเครื่องบิน กับ ‘solar impulse hb sia

solar impulse hb sia‘ เครื่องบินที่มีขนาดปีกเท่ากับ Airbus A340 และถูกติดตั้งแผง 12,000 solar cells ลงบนปีก ได้ขึ้นบินจาก California to Phoenix โดย average flying speed of 70km/hr.

พลังงาน Solar อีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานที่ถูกพัฒนา และเป็นพลังงานที่สะอาด จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ควรจะหันมาใช้

http://www.youtube.com/watch?v=Xx618H821E4

lazy placeholder Solar powered aircraft across the USA lazy placeholder Solar powered aircraft across the USA lazy placeholder Solar powered aircraft across the USA lazy placeholder Solar powered aircraft across the USA

 

source : http://www.solarimpulse.com/en/airplane/hb-sia/

No more articles