ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ 13 - ที่จอดรถ

ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

Solar Forest Charging System for Parking Lots


งานชิ้นนี้ น่าจะเหมาะกับเมืองไทยมากๆ ได้ร่มเงากันแดดสำหรับที่จอดรถ แล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน ชาร์ตรถยนต์ไปด้วย
แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ Neville Mars จึงออกแบบที่จอดรถ ให้สามารถกันแดด และผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้สามารถชาร์ตรถไปด้วย เป็นผลงานการออกแบบที่เหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่ง
..ที่จอดรถ ประกอบด้วยต้นไม้ที่มีแผงใบไม้เคลือบด้วยวัสดุ photovoltaic ซึ่งเป็นขบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความ สามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง …จึงไม่เพียงแต่ให้ร่มเงากับรถ แต่ยังเป็นแหล่งพลังงานสะอาดให้รถไปด้วย
ในอนาคต โลกของเราอาจจะมีป่าไม้แบบนี้ แทนที่จอดรถแบบเดิมๆ และปั๊มน้ำมันก็เป็นได้ ..

อ่านเพิ่มได้ที่: Inhabitat – Solar Forest Charging System for Parking Lots

IMG_4337.JPG

IMG_4333.JPG

IMG_4334.JPG

IMG_4336.JPG

IMG_4335.JPG

IMG_4332.JPG

IMG_4331.JPG