Solar Forest Charging System for Parking Lots

งานชิ้นนี้ น่าจะเหมาะกับเมืองไทยมากๆ ได้ร่มเงากันแดดสำหรับที่จอดรถ แล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน ชาร์ตรถยนต์ไปด้วย
แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ Neville Mars จึงออกแบบที่จอดรถ ให้สามารถกันแดด และผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้สามารถชาร์ตรถไปด้วย เป็นผลงานการออกแบบที่เหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่ง
..ที่จอดรถ ประกอบด้วยต้นไม้ที่มีแผงใบไม้เคลือบด้วยวัสดุ photovoltaic ซึ่งเป็นขบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความ สามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง …จึงไม่เพียงแต่ให้ร่มเงากับรถ แต่ยังเป็นแหล่งพลังงานสะอาดให้รถไปด้วย
ในอนาคต โลกของเราอาจจะมีป่าไม้แบบนี้ แทนที่จอดรถแบบเดิมๆ และปั๊มน้ำมันก็เป็นได้ ..

อ่านเพิ่มได้ที่: Inhabitat – Solar Forest Charging System for Parking Lots

IMG 4337 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4333 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4334 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4336 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4335 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4332 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

IMG 4331 ป่าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ..และที่จอดรถ

No more articles