สถานีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดยักษ์ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ 13 - solar panel

สถานีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดยักษ์ทำจากตู้คอนเทนเนอร์

This Shipping Container Turns Into a Massive Mobile Solar Power Station


สถานีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แบบทันทีทันใจเพียงกดปุ่ม โดยบริษัท Ecosphere Technologies มีชื่อว่า PowerCube
มันทำขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเอาพลังงานแสงอาทิตย์ มาสำรองไว้ในตัวสถานี ออกแบบให้สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว มีขนาดเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้

สถานีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหาร หรือ หน่วยงานที่ช่วยเหลือทางสังคม สามารถนำไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกัน สำหรับแผงเซลล์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่กางออกมา แต่ละแผงสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านได้มากถึง 400% มีผลให้ได้พลังงานสูงสุดที่ 15 กิโลวัตต์

20140624-200739-72459082.jpg

20140624-200739-72459002.jpg

20140624-200739-72459045.jpg

20140624-200739-72459114.jpg

20140624-200738-72458944.jpg

Read more at http://www.trendhunter.com/trends/mobile-solar-power-station