"โบสถ์ต้นไม้"..ตัวอย่างงาน"natural architecture"ที่น่าประทับใจที่สุดในโลกชิ้นหนึ่ง 13 - Architecture

“โบสถ์ต้นไม้”..ตัวอย่างงาน”natural architecture”ที่น่าประทับใจที่สุดในโลกชิ้นหนึ่ง

Magnificent Outdoor Cathedral Formed from Living Trees
Via :Jenny Zhang


 

สถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่งดงาม ไม่ต้องอาศัยสิ่งปลูกสร้างใดๆ อาศัยเพียงรูปฟอร์มของต้นไม้ที่เรียงแถวกัน กลายเป็นรูปทรงของโบสถ์อันงดงาม เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล กลายเป็นสถานที่ดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญ และผู้ที่หลงรักในงานศิลป์ โบสถ์ธรรมชาติแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า Cattedrale Vegetale และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Tree Cathedral ..โบสถ์ต้นไม้
เป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลี Giuliano Mauri และเป็นตัวอย่างงานที่น่าประทับใจที่สุด สำหรับ “natural architecture” หรือ สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ของโลก
ประติกรรมขนาดใหญ่นี้ ประกอบด้วย เสาที่เป็นโครง 42 ต้น วางรูปฟอร์ม เหมือนทางเดินในมหาวิหาร เสาเหล่านี้ ทำจาก เสาจากต้น fir 1,800 ต้น กิ่งต้นเชสต์นัท 600 กิ่ง และ กิ่งต้น hazel สานต่อกันกับไม้และลวด ยาว 6,000 เมตร
Mauri เริ่มต้นงานของเขาในปลายปี 2001 เขาเสียชีวิตลงในปี 2009 โบสถ์ธรรมชาติแห่งนี้ สร้างเสร็จในปี 2010 และได้กลายเป็นสิ่งรำลึกถึงศิลปินผู้นี้ตลอดไป

photo via Virtual Sacred SpaceIMG_8425.JPG

Photo by Giacomo Bianchi/Arte Sella via InexhibitIMG_8426.JPG

Photo via WikipediaIMG_8427.JPG

Photo by Giacomo Bianchi/Arte Sella via Queste DolomitiIMG_8436.JPG

Photo via WikipediaIMG_8428.JPG

Photo by Aldo Fedele via New York TimesIMG_8429.JPG


Photo by Jacob PlotkinIMG_8430.JPG

Photo via Il Giardino SfumatoIMG_8431.JPG

Photo via Il Giardino SfumatoIMG_8432.JPG

Photo by Arte SellaIMG_8433.JPG

Photo by Pierangelo ZavatarelliIMG_8434.JPG

Photo by UbuntuIMG_8435.JPG

Source : mymodernmet