Life In Chernobyl After The Accident: Nature Wins The Battle Against Civilization

เมื่อพูดถึงชื่อเมือง Pripyat คงไม่มีใครรู้จัก แต่ถ้าพูดถึงเชอร์โนบิล ทุกคนคงยังจำชื่อนี้ได้ดี Pripyat เป็นเมืองที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล ตั้งยู่ทางตอนเหนือของยูเครน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Pripyat เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในปี 1970 เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ มีประชากร 49,360 คน ก่อนที่จะต้องกลายเป็นเมืองร้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 1986 แล้วเมือง Pripyat ก็กลายเป็นเมืองร้างนับแต่นั้นมา

เวลาผ่านไปเกือบ 30 ปี ธรรมชาติก็กลับกลายเป็นผู้ชนะ ต้นไม้คืบคลานเข้าครอบคลุมทุกพื้นที่ เอาชนะอาคารบ้านเรือน โรงงาน …ความเจริญที่มนุษย์สร้างไว้จนหมด ดูแล้วก็ได้แต่รู้สึกว่า ที่สุด..ธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่ที่สุด.. ธรรมชาติเป็นความงดงาม ชำระล้างสิ่งสกปรก น่าเกลียดที่มนุษย์ทำทิ้งไว้จนหมดสิ้น ลองชมภาพกันดูค่ะ

ขอบคุณภาพจาก Igor Lishilenko
More info: chnpp.gov.ua
ที่มา :
www.boredpanda.com

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

lazy placeholder เชอร์โนบิล! เมืองร้างในวันนี้ 28 ปีหลังนิวเคลียร์ระเบิด สุดท้ายธรรมชาติคือผู้ชนะ

No more articles