ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของชุมชน หนึ่งในนั้นก็คือน้าดื่มที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน ซึ่งทางบริษัท โคคา โคลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการทางพื้นฐานเหล่านี้ จึงเกิดโปรเจ็กต์ EKOCENTER ขึ้น ซึ่งทำโครงการร่วมกับ DEKA R&D โดยจะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทอนเนอร์ขนาด 20 ฟุต นำมาดัดแปลงให้คล้ายกับร้านค้าเล็กๆด้านบนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เอง ส่วนภายในติดตั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Slingshot” ซึ่งจะช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนอย่างแม่น้ำ ทะเล หรือแม้แต่บ่อของเสีย ให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดและปลอดภัย สามารถใช้ดื่มได้ทันที ซึ่งระบบนี้จะสามารถผลิตน้ำได้ประมาณวันละ 800 ลิตร และกินไฟน้อยมากประมาณ 1 กิโลวัตต์ (ซึ่งน้อยกว่าการใช้ไดร์เป่าผม) ตู้คอนเทนเนอร์นี้จะนำไปติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ WiFi ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ถือเป็นไอเดียดีๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชากรด้านล่างสุดของฐานพีระมิด ที่มีรายได้น้อยที่ึสุดประมาณ 2 ดอลล่าร์ต่อวัน ( 60 บาท) และมีจำนวนมากที่สุดกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก ขอบคุณข้อมูลดีจาก 247 City Magazine http://www.coca-colacompany.com/ekocenter-gallery#

ekocenter EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

ekocenter and goods EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

ekocenter and goods sold EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

solar panels on ekocenter EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

potable water from ekocenter EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

d1lwft0f0qzya1.cloudfront.net  EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

cooler for holding medicine EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

d1lwft0f0qzya1.cloudfront.net .jpgee  EKOCENTER  ตู้คอนเทอนเนอร์ช่วยเปลี่่ยนน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน เป็นน้ำดื่มสะอาด

No more articles