ในยุคที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังทวีความสำคัญในปัจจุบัน แบรด์น Belu ได้ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ไมทำลายสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ภายใยเวลาเพียงแค่ 12 สัปดาห์ โดยนำปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในปัจจุบันที่รุนแรง และส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมโลก หลังจากที่กลุ่มลูกค้าดื่มน้ำของบริษัท Belu ให้การตอยรับขวดรีไซเคิลเป็นอย่างดี Belu จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถตอยโจทย์เรื่องการอนุรักศ์สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางการรีไซเคิลอย่างแท้จริง ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine

belu bio plastic water bottle.preview BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

belu BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

belu bottles BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกBackground 3 650x520 BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

1 650x373 BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

2 650x416 BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

3 650x404 BIO  BOTTLE ผลิตน้ำดื่มชีวภาพที่เปลี่ยนผลผลิตจ่ากทุ่งข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

No more articles