เปลี่ยนสนามกอล์ฟร้าง มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น 13 - energy

เปลี่ยนสนามกอล์ฟร้าง มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น

เมื่อสนามกอล์ฟที่ถูกทิ้งร้างในประเทศญี่ปุ่น กลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง บริษัท เคียวเซรา Kyocera ได้วางแผนที่จะนำสนามกอล์ฟที่ถูกทิ้งร้างมากมายในญี่ปุ่นมาเปลี่ยนเป็นที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากสนามกอล์ฟเป็นพื้นที่โล่ง และรับแสงแดดได้มากจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะติดตั้งแผงผลิตพลังงงานแสงอาทิตย์ 


ในช่วงทศวรรษ1980 มีสนามกอล์ฟเกิดขึ้นมากมายในประเทศญี่ปุ่น แต่หลังจากนั้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาก็ทำให้ความนิยมในกีฬาชนิดนี้ลดน้อยลงเรื่อยๆ จะเห็นว่าคนเล่นกอล์ฟลดลงถึง40%ในช่วงทศวรรษปี1990 (สงสัยว่าจะหันมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยแทนป่าว) ก็เลยทำให้สนามกอล์ฟหลายแห่งถูกทิ้งร้าง

Kyocera’s inaugural project จึงได้เริ่มต้นขึ้น  และกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะได้โรงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 23-megawatt  ในสนามกอล์ฟที่เมืองเกียวโตแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 เมื่อนั้นก็จะสามารถผลิตพลังงานป้อนให้กับครัวเรือนมากถึง 8,100ครัวเรือน

นอกจากนี้เคียวเซราก็ยังวางแผนที่จะสร้างโรงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด92-megawatt ในสนามกอล์ฟที่ถูกทิ้งร้างอีกแห่งในเมือง Kagoshima ซึ่งจะสามารถผลิตพลังงานป้อนให้กับครัวเรือนได้มากถึง30,000หลัง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจทีเดียว อย่างน้อยการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าสนามกอล์ฟ ที่ต้องใช้น้ำ และยาฆ่าแมลงมากมาย ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่น้อย เพื่อประโยชน์ของคนจำนวนเพียงนิดเดียว 

 เปลี่ยนสนามกอล์ฟร้าง มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น 14 - energy  
เปลี่ยนสนามกอล์ฟร้าง มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น 15 - energy Above: Rendering of the solar power plant
ที่มา: http://www.mymodernmet.com/