อีกหนึ่งไอเดียกรีนๆ ที่เป็นไอเดียแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานและปฏิกิริยาสะอาด การรักษ์โลกอย่างยั่งยืน รู้ไหมว่า “เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม” เมื่อเจอกับเอ็นไซม์ก็สามารถสร้าง “แบตเตอรี่ชีวภาพ” หรือ “Bio -Battery” ได้เช่นกัน เพราะในน้ำอัดลมมีน้ำตาลที่เป็นคาร์โบไฮเดรตกับงานวิจัยและพัฒนาของโนเกียที่มีชื่อว่า “Nokie GreenPhone” ขอบคุณข้อมูลจาก Go Green Free Magazine eco friendly nokia phone empowered with bio battery8 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพbio battery v4b5r 521x350 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพ
Phone Runs on Coca-ColaModified Nokia cell phone that runs on Coca-Cola could run up to four times longer than a normal phoneA cellphone that runs on coke ! This is not a joke. In fact, a Chinese designer, Daizi Zheng, has developed this Bio-battery that feeds on carbohydrates (sugar) available in Coca Cola. The new battery functions as a fuel cell. It uses various enzymes as catalyst to convert the carbohydrates into electricity. Zheng has modified a Nokia cellphone for this purpose. He says that the modified cellphone can last up to 3-4 times longer on a single recharge than the presently used lithium-ion batteries. There are also many environmental benefits. The present cellphone batteries leave many harmful chemicals when thrown after use. However, the new battery will be completely biodegradable and produces water and carbon dioxide as a bi-product after use. Via:http://www.dezeen.com/2010/01/07/eco-friendly-phone-for-nokia-by-daizi-zheng/dzn Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng 1 350x350 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพdzn Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng 4 444x350 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพdzn Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng 2 415x350 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพEco friendly Phone By Daizi Zheng 3 600x399 526x350 Eco friendly phone for Nokia by Daizi Zheng แบตเตอรี่ชีวภาพ
No more articles