การออกแบบโรงเรียนที่ดี จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้ถึง 25% 13 -

การออกแบบโรงเรียนที่ดี จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้ถึง 25%

Well-designed schools improve learning by 25 percent says new study


จากการศึกษาวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย Salford และ UK architects Nightingale Associates พบว่า ห้องเรียนที่มีการออกแบบที่ดี สามารถ ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ และผลการเรียนที่ดีขึ้น ในชั้นเรียนระดับประถม ถึง25%
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาร่วมปี ในโรงเรียน 7 แห่งใน Blackpool โดยผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาถึง ผลการเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ การอ่าน และการเขียน รวมถึงเอาข้อมูลในเรื่องสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน อย่าง แสงสว่างธรรมชาติ ในห้องเรียน ระดับของเสียง อุณหภูมิ คุณภาพของอากาศ ก่อนที่จะเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 ส่วน

Peter Barrett ศาสตรจารย์จาก University ofSalford สรุปถึงผลงานวิจัยว่าผลจากการออกแบบที่ดี ส่งผลกระทบต่อผลการศึกษามากกว่าที่เราคิดไว้มาก
และนี่ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนให้ นักออกแบบ และนักการศึกษาได้หันมาให้ความสำคัญ และพุ่งความสนใจไปกับตัวอาคารของโรงเรียน มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารใหม่ หรือการปรับปรุงอาคารเก่าก็ตามเพราะมันมีผลต่อการเรียนไม่น้อยเลย
สนใจอ่านเพิ่มได้ที่ิ http://www.dezeen.com/2013/01/02/poor-school-design-can-affect-learning-says-new-study/

25560104-181304.jpg

25560104-181310.jpg

25560104-181314.jpg

25560104-181319.jpg