We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 21 Feb 2017

2,555
Views
7 May 2012

Tubo Hotel โรงแรมที่สร้างจากท่อ!!

หลายๆครั้ง iUrban มีโรงแรมแปลกแหวกแนวมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ไอเดียเก๋ๆ ที่สำคัญยังไม่ทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติรอบข้างอีกด้วย กับ โรงแรมท่อ Tubo Hotel

Tubo Hotel นี้สร้างจากการนำท่อขนาดยักษ์กลับมาใช้ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนการใช้การให้เป็นห้องขนาด 2.44m high and 3.5m in diameter ตามขนาดของท่อ โรงแรมนี้มีทั้งหมด 20 ห้อง ตั้งอยู่ที่  Tepoztlan, Morelos, ประเทศ Mexico สามารถมองเห็นวิวของ Tepozteco Mountains ซึ่งการสร้างโรงแรมนี้ไม่มีจุดประสงค์จะบั่นทอนธรรมชาติแต่จะอยู่กับมันได้อย่างกลมกลืน

Tubo Hotel  สามารถรับรองทั้งนักท่องเที่ยวแบบ  backpack,couple,family ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน

source : http://www.tubohotel.com

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-