The Recycled Cardboard Computer Case คอมพิวเตอร์กระดาษ 13 - Computer

The Recycled Cardboard Computer Case คอมพิวเตอร์กระดาษ

เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน จนกำจัดไม่ทัน ทำให้เกิดเป็นการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย Greener Gadgets Design Competition ซึ่งทั้งหมดจะใช้กระดาษรีไซเคิลที่แข็งแรงแทนเหล็กหรือพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ด หน้าจอเดสก์ทอป หรือตัวซีพียู หลายคนอาจจะเกิดความกังวลในเรื่องของอายุการใช้งาน แต่ทางแบรนด์ ผู้เป็นหัวหน้าหลักในการออกแบบได้ยืนยันเกิน 100 % ว่าความแข็งแรงของกระดาษที่เลิอกใช้บวกกับเทคโนโลยีในขั้นตอนผลิตทำให้กระดาษเหล่านี้แข็งแรงเทียบเท่าวัสดุเดิมๆที่เคยใช้ ในขณะที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเดิม via:http://inhabitat.com/recycled-cardboard-computer-case-by-francesco-biasci/attachment/18940/?extend=1


cardboardcomputercase254

cardboardcase-ed01

cardboardcase-ed02

cardboardcase-ed03