Rocking Lump..เก้าอี้โยก+ม้าโยก จากกระดาษกล่องรีไซเคิล 13 - cardboard

Rocking Lump..เก้าอี้โยก+ม้าโยก จากกระดาษกล่องรีไซเคิล

The Rocking Lump เป็นเก้าอี้ที่ทำจาก cardboard แบบที่ไม่ธรรมดาจริงๆ เป็นโปรเจ็คของ Michael Neville นักศึกษาจาก Cran­brook Acad­e­my of Art
Michael บอกว่า โปรเจ็ค Rocking Lump นี้ถือเป็นงานทดลองที่ทำจากเยื่อกระดาษกล่อง (cardboard pulp) ที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยทำมา จุดมุ่งหมายของเขาก็คือสร้างเก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสามารถเป็นได้ทั้งเก้าอี้โยก และม้าโยก สำหรับผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกัน ..มันจึงเป็นงานที่ออกมาดูสนุกสนาน

Rocking Lump ออกแบบให้สามารถนั่งได้2 ด้าน ถ้าหันหลังพิงก็เป็นเก้าอี้โยก ถ้าหันหน้า แล้วจับพนักหลังก็กลายเป็นม้าโยก เป็นงานฝีมือที่ทำด้วยมือล้วนๆ เอากระดาษกล่องที่ไม่ใช้แล้วยิ่งเก่ายิ่งดีมาแช่น้ำ ผสมกาว และปั้นขึ้นมาจนเป็นรูปทรงอย่างที่เห็น

Project Name: Rock­ing Lump
Design­ers: Michael Neville
Cran­brook Acad­e­my of Art

25560916-200613.jpg

25560916-200622.jpg

25560916-200631.jpg

25560916-200638.jpg

Read more at Core77DesignAwards.com