ฉีกกฎตายตัวในการส้รางสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโครงสร้างของโดมไม้ รูปทรงคล้ายเปือกหอยโค้งกลมแบบดีคอนสตรักชั่น ในเมือง Bornholm ประเทศเดนมาร์ก ฝีมือการออกแบบของสถาปนิกชาวเดนิช Kristoffer Tejlgaar และ Benny Jepsen ที่ตั้งใจออกแบบให้โดมแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพบปะสังสรรค์และโต้วาที เอกลักษณ์ของโดมอยู่ที่รูปแบบการแตกกระจาย โครงสร้างที่ไม่ใช่เส้นตรง และฟังชั่นที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการนำชิ้นไม้มาประกอบเข้ากันเป็นสามเหลี่ยมหลากหลาบขนาด จากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดบใช้ข้อต่อเหล็กเป็นตัวเชื่อม จนกลายเป็นโครงที่มีความสลับซับซ้อนอ ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine via:http://www.domusweb.it/en/news/2012/09/25/tejlgaard–jepsen-meeting-dome.html

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

lazy placeholder Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

No more articles