ฉีกกฎตายตัวในการส้รางสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโครงสร้างของโดมไม้ รูปทรงคล้ายเปือกหอยโค้งกลมแบบดีคอนสตรักชั่น ในเมือง Bornholm ประเทศเดนมาร์ก ฝีมือการออกแบบของสถาปนิกชาวเดนิช Kristoffer Tejlgaar และ Benny Jepsen ที่ตั้งใจออกแบบให้โดมแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพบปะสังสรรค์และโต้วาที เอกลักษณ์ของโดมอยู่ที่รูปแบบการแตกกระจาย โครงสร้างที่ไม่ใช่เส้นตรง และฟังชั่นที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการนำชิ้นไม้มาประกอบเข้ากันเป็นสามเหลี่ยมหลากหลาบขนาด จากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดบใช้ข้อต่อเหล็กเป็นตัวเชื่อม จนกลายเป็นโครงที่มีความสลับซับซ้อนอ ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine via:http://www.domusweb.it/en/news/2012/09/25/tejlgaard–jepsen-meeting-dome.html

5060e9c628ba0d78b1000160 peoples meeting dome kristoffer tejlgaard benny jepsen exterior north entrance 528x351 450x300 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 5345 3 Interior south window1 450x617 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 5359 4 Interior panorama south1 450x245 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 9052 2 Interior panorama center1 450x236 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 1913 5 Interior panorama north1 450x278 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 3539 7 Exterior north window1 450x298 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 6638 10 Construktion lattice structure1 450x245 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

big 394311 8716 9 Construktion overview1 450x251 Peoples Meeting Dome โดมสำหรับพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

No more articles