เพื่อนๆ เคยคิดมั๊ยคะว่าของเล่นที่เราเล่นอย่างทิ้งๆขว้างๆในวัยเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เด็กบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าของเล่นบางชิ้นมีราคาสูง หรือเด็กๆเหล่านั้นเป็นเด็กด้อยโอกาส และ iUrban จะพาเพื่อนๆไปดูของเล่นที่ไม่ได้เป็นแค่ของเล่น แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมปัจจุบัน ๑4๑ (one for one)

๑4๑ (one for one)ของ อาจารย์คมกฤช ตระกูลทิวากร เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของแต่งบ้านที่มีความคิด ไม่ได้จะมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่กับยังนำของนั้นๆแปลงเเปลี่ยนเปป็นของเล่น คืนสู่เด็กด้อยโอกาสอีกด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ของ ๑4๑ ถูกทำมาจากไม้ทั้งหมด และสีที่ใช้ก็เป็นสีผสมอาหาร ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กในวัยกำลังพัฒนา

คุณซื้อไปใช้เท่ากับคุณได้มอบของเล่นให้เด็กๆ อีกหนึ่งชิ้น iUrban อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคะ

source : http://141.in.th , http://www.facebook.com/141SE

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles