We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

585
Views
1 Feb 2015

Magic Pencil Earphones

Magic Pencil Earphones เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผสานความเรียบง่ายเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัว เมื่อมีการจับหูฟังมาผสมผสานเข้ากับดินสอเพื่อให้ระหว่างการฟังเพลงเพลินๆอาจจะเผลอคิดอะไรออกก็จะได้หยิบมาจดได้ในทันที โดยมีทั้งหมด 3 สีให้เลือก นอกจากนี้หูฟังยังสามารถสั่งการเรื่องของเพลงและโทรศํพท์ได้แบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงหรือรับสาย หากสนใจสามารถเข้าไปดูตัวผลิตถัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.ckie.com/products/magic-pencil-earphones

mp001

pencil-earphones-3

mp002

sds

Magic-Pencil-Earphones-image-11

145

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-