Kirv benches 13 - benches

Kirv benches

การตกแต่งสถานที่กลางแจ้ง (outdoor) ในบางครั้งเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบแวดล้อมอย่างต้นไม้ด้วย วันนี้ iurban เลยมีอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะแก่การตั้งในสถานที่กลางแจ้งและออกแบบได้อย่างลงตัว “Kirv benches”


Kirv benches…..ม้านั่งงานฝีมือและการออกแบบจากฝั่งอังกฤษ ด้วยสีสันที่สดใสของวัสดุ stainless ทำสี รูปทรงกลมเมื่อมองจากมุม top ทำให้เกิดเป็นม้านั่ง  sociable  และตรงกลางม้านั่งสามารถปลูกต้นไม้หรือไม่ปลูกก็ได้ตามความต้องการ และจุดเด่นของ Kirv อยู่ที่การออกแบบที่ใช้หลัก Ergonomic (ศาสตร์ออกแบบปรับเปลี่ยนสภาพการใช้งานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งาน)Kirv benches 14 - benchesKirv benches 15 - benchesKirv benches 16 - benchesKirv benches 17 - benchesKirv benches 18 - benches

source : http://www.kirv.co.uk