งานสถาปัตยกรรมในยุคสมัยใหม่นี้ มักไม่ค่อยมี “อิฐมอญ” ผ่านงานมาให้เราได้เห็นบ่อยนัก จนอาจจะเลือนลางและจางหายไป แต่วันนี้ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ผู้หยิบก้อนอิฐให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผ่านงานออกแบบ อาคารสถาบันกันตนา

Kantana film and animation institute อาคารที่สร้างผ่านจิตวิญญาณโดยอาศัยก้อนอิฐเล็กๆของชาวบ้าน ถูกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นจากก้อนเป็นกำแพงจากกำแพงเป็นตัวอาคาร อาจารย์บุญเสริม ผู้มองเห็นวิถีการทำก้อนอิฐที่เกือบจะหายไป จึงออกแบบอาคารที่ไม่ใช่แค่มีแต่ความสวยงามผ่านมุมมองแบบตะวันออก ยังแฝงไปด้วยการคืนวิถึชุมชนยังงดงาม อีกทั้งอาคารแห่งนี้ยังได้ถูกนำเสนอชื่อ ในงาน 2013 cycle of the Aga Khan Award for Architecture ด้วย

http://kantanainstitute.ac.th

KFIbangkok20 450x317 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok18 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok16 450x317 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok11 450x335 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok10 450x293 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok08 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok07 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok06 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok05 450x300 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok04 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok03 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok02 450x317 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok01 450x299 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย KFIbangkok00 450x221 Kantana film and animation institute หนึ่งในอาคารที่น่าภูมิใจของไทย

No more articles