kaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 13 - brass

kaikado’s tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

chazutsu ( tea caddies )ของ Kaikado นับเป็นเจ้าแรกที่ได้ออกแบบกล่องเก็บใบชานี้และเริ่มขายเรื่อยมา กล่องเก็บใบชา tea caddies ทุกชิ้นถูกทำขึ้นด้วยมืออย่างประณีต ด้านในกล่องเป็นสองชั้นเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปได้เป็นอย่างดี และยังคงความหอมของใบชาได้อีกด้วย มันยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเก็บกาแฟหรือเครื่องเทศต่างๆได้ดีไม่แพ้กัน


tea caddies มีทั้งแบบที่ทำจากแผ่นทองเหลืองขึ้นรูป,แผ่นทองแดงขึ้นรูปและแผ่นดีบุกขึ้นรูป เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โลหะเหล่านี้ก็จะทำปฏิกิริยากับอากาศ เกิดการเปลี่ยนสีโลหะไปเรื่อยๆ สร้างความสวยงามตามธรรมชาติอีกแบบ

kaikado นำเสนอความเป็นช่างฝีมือ และเผยแพร่วิธีการทำงานเป็นขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของตัวเองและ yotube ทำให้ตอนนี้มีสาขาอยู่ที่ยุโรปและอเมริกา

 

kaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 14 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 15 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 16 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 17 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 18 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 19 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 20 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 21 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 22 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 23 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 24 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 25 - brasskaikado's tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 26 - brass

source : http://www.kaikado.jp/english/index.html