fbpx

chazutsu ( tea caddies )ของ Kaikado นับเป็นเจ้าแรกที่ได้ออกแบบกล่องเก็บใบชานี้และเริ่มขายเรื่อยมา กล่องเก็บใบชา tea caddies ทุกชิ้นถูกทำขึ้นด้วยมืออย่างประณีต ด้านในกล่องเป็นสองชั้นเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปได้เป็นอย่างดี และยังคงความหอมของใบชาได้อีกด้วย มันยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเก็บกาแฟหรือเครื่องเทศต่างๆได้ดีไม่แพ้กัน

tea caddies มีทั้งแบบที่ทำจากแผ่นทองเหลืองขึ้นรูป,แผ่นทองแดงขึ้นรูปและแผ่นดีบุกขึ้นรูป เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โลหะเหล่านี้ก็จะทำปฏิกิริยากับอากาศ เกิดการเปลี่ยนสีโลหะไปเรื่อยๆ สร้างความสวยงามตามธรรมชาติอีกแบบ

kaikado นำเสนอความเป็นช่างฝีมือ และเผยแพร่วิธีการทำงานเป็นขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของตัวเองและ yotube ทำให้ตอนนี้มีสาขาอยู่ที่ยุโรปและอเมริกา

 

kaikado04 550x309 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado26 550x332 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado28 550x251 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado11 550x182 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado12 526x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado20 527x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado19 527x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง addkakaido03 323x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado06 550x233 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado29 550x259 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado02 466x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado03 467x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง kaikado01 466x350 kaikados tea container งานฝีมือชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดจนถึงรุ่นที่หก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

source : http://www.kaikado.jp/english/index.html

 

No more articles