IWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 13 - Houseware

IWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว

แนะนำแบรนด์จากงาน BIG+BIH จากบูธ “JAPAN HOUSE” นั่นคือบริษัท IWAKI Houseware ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแก้วกระจกที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานตั้งแต่ปี 1883 และส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกค้าเสมอมา ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ IWAKI และยังได้รับรางวัล “Good Design”IWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 14 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 15 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 16 - HousewareIWAKI เป็นผู้ผลิตกระจกกันความร้อนที่ใช้ในครัวเรือนอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภาพลักษณ์แบรนด์ของ IWAKI คือการออกแบบให้มีความทันสมัยแบบคนเมืองใช้งานง่าย สะดวก มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือและช่วยในการทำอาหารแบบง่ายๆอีกด้วย via:http://www.igc.co.jp/en/IWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 17 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 18 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 19 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 20 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 21 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 22 - HousewareIWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว 23 - Houseware