We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 2 Mar 2017

1,055
Views
25 Oct 2012

IWAKI Houseware ผลิตแก้วกระจกคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องใช้ในครัว

แนะนำแบรนด์จากงาน BIG+BIH จากบูธ “JAPAN HOUSE” นั่นคือบริษัท IWAKI Houseware ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแก้วกระจกที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานตั้งแต่ปี 1883 และส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกค้าเสมอมา ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ IWAKI และยังได้รับรางวัล “Good Design”IWAKI เป็นผู้ผลิตกระจกกันความร้อนที่ใช้ในครัวเรือนอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภาพลักษณ์แบรนด์ของ IWAKI คือการออกแบบให้มีความทันสมัยแบบคนเมืองใช้งานง่าย สะดวก มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือและช่วยในการทำอาหารแบบง่ายๆอีกด้วย via:http://www.igc.co.jp/en/

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-