18 ROOMS WITH COLORFUL RUGS

การตกแต่งด้วยการเลือกใช้พรมที่เหมาะสม ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้อย่าง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยากก่อสร้าง เพียงเลือกพรมสีสัน ลวดลาย ที่ใช่ ก็สร้าง หรือเปลี่ยนบรรยากาศของห้องได้อย่างมาก พรมปูพื้นช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับการใช้spaceของห้องได้อย่างมาก แต่เรามักไม่ค่อยพูดถึงกันมากนัก วันนี้เลยจะขอเอาตัวอย่าง การใช้พรมปูพื้นในบรรยากาศห้องแบบต่างๆ 18 แบบ ลองดูนะคะ ว่าชอบแบบไหน ก็ลองหาพรมสวยๆ มาวางเลย ..รับรองว่า look ของห้องได้ทันที :)

25570504 105202 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105221 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105606 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105623 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105641 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105701 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105720 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105740 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105801 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105818 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105838 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105856 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105912 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105933 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 105951 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 110011 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 110026 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

25570504 110043 18ไอเดียเปลี่ยนบรรยากาศห้องง่ายๆด้วยพรมปูพื้น

Source : http://design-milk.com/rooms-colorful-rugs/

No more articles