นาฬิกาปลุกสุดเก๋ จากแบรนด์มีดีไซน์ Lexon ผลงานการออกแบบของ Adrian and Jeremy Wright  นาฬิกาปลุกไซส์กระทัดรัด 10.5 x 6.5 x 2.9 cm การใช้งานแบบง่ายๆของนาฬิกาปลุกเมื่อเราหงายด้านที่มีตัวอักษร ” ON ” การทำงานของนาฬิกาปลุกก็จะเกิดขึ้น ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยจะโชว์เป็นตัวเล็กมุมขวามล่าง และเมื่อนาฬิกาปลุกทำงานมีเสียงเตือนเพียงเราพลิกด้าน ” OFF ” ก็จะหยุดเสียงปลุก มีทั้งหมด 9 สี

Flip alarm clock for Lexon dezeen ss1 FLIP alarm clock turns off by turning it over

Flip alarm clock for Lexon dezeen ss2 FLIP alarm clock turns off by turning it over

Flip alarm clock for Lexon dezeen ss3 FLIP alarm clock turns off by turning it over

Flip alarm clock for Lexon dezeen ss4 FLIP alarm clock turns off by turning it over

lr130b1 FLIP alarm clock turns off by turning it over

LR130B1 1 2 1 FLIP alarm clock turns off by turning it over

lr130g3 FLIP alarm clock turns off by turning it over

LR130G3 1 FLIP alarm clock turns off by turning it over

 

source : http://www.lexon-design.com

No more articles