fbpx

เมื่อสองบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง LEGO และ MUJI จับมือกันร่วมผลิตของเล่นที่เราต้องประกอบขึ้นเอง (DIY.) ไม่ทิ้งความเรียบง่ายสไตล์ MUJI และยังคงความเป็นตัวต่อประกอบของ LEGO ลองมาดูว่าของเล่นจะออกมาหน้าตาแบบไหนกันนะ

DIY.Toy set by LEGO and MUJI เป็นชุดของเล่นที่ผลิตด้วยกระดาษและชิ้นส่วนของ Lego  ในส่วนของการยึดล็อคกระดาษเข้าด้วยกัน ที่มีให้เลือกหลายแบบทั้งชุดสัตว์ ชุดยานพาหนะ ชุดmovement โดยทั้งหมดนี้เราสามารถประกอบได้เองง่ายๆ เพียงประกอบกระดาษที่แนบมา และนำ lego ใส่ให้ตรงตำแหน่งรูสำหรับยึดกระดาษให้เป็นรูปทรงขึ้นมา

mujilego02 518x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego03 550x313 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego04a 550x258 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego04b 533x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego05 431x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego06 529x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego07 550x240 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego08 532x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่mujilego01 502x350 DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่source : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/20409/lego-bricks-paper-toys-by-muji.html

No more articles