fbpx

เมื่อสองบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง LEGO และ MUJI จับมือกันร่วมผลิตของเล่นที่เราต้องประกอบขึ้นเอง (DIY.) ไม่ทิ้งความเรียบง่ายสไตล์ MUJI และยังคงความเป็นตัวต่อประกอบของ LEGO ลองมาดูว่าของเล่นจะออกมาหน้าตาแบบไหนกันนะ

DIY.Toy set by LEGO and MUJI เป็นชุดของเล่นที่ผลิตด้วยกระดาษและชิ้นส่วนของ Lego  ในส่วนของการยึดล็อคกระดาษเข้าด้วยกัน ที่มีให้เลือกหลายแบบทั้งชุดสัตว์ ชุดยานพาหนะ ชุดmovement โดยทั้งหมดนี้เราสามารถประกอบได้เองง่ายๆ เพียงประกอบกระดาษที่แนบมา และนำ lego ใส่ให้ตรงตำแหน่งรูสำหรับยึดกระดาษให้เป็นรูปทรงขึ้นมา

DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 3 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 4 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 5 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 6 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 7 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 8 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 9 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 10 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 11 - DIYsource : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/20409/lego-bricks-paper-toys-by-muji.html

No more articles