Clockwork Joinery Multifunctional Furniture Concept by David Hashimoto

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บ้านในเมือง คอนโด หรืออพาร์ตเม้นท์ ในปัจจุบัน มีขนาดพื้นที่ที่เล็กลง เล็กมากจนใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ไม่กี่ชิ้น เฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็เลยจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายในชิ้นเดียว เพื่อประหยัดพื้นที่ เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ฉีกแนวชิ้นนี้ ชื่อว่า Clockwork Joinery Multifunctional Furniture โดย David Hashimoto มีแกนเหมือนกับตัวสกรูน็อต ที่ทำให้ ชิ้นเฟอร์นิเจอร์สามารถเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งได้ เป็นได้ทั้งม้านั่งยาว เคาน์เตอร์ท้อป โต๊ะทำงาน โดยการปรับระดับความสูงจากพื้นที่แตกต่างกัน หรือถ้าไม่ต้องการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ว่ามาก็เพียงหมุนเกรียวให้มันยกตัวขึ้นไปติดอยู่กับเพดาน ใช้กลไก เหมือนฟันเฟืองเครื่องจักร หมุนจากจุดเดียว ก็ขยับยกสูงขึ้นทั้งชิ้น ไม่หนักหนา หรือยุ่งยากอะไร ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากไม้ ให้ได้ความรู้สึกอบอุ่น ..เจ๋งดีมั๊ย แต่ในความรู้สึกของเรา เราว่ามันยอดเยี่ยมทีเดียว

25551121 142524 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142555 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142601 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142608 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142647 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142656 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142639 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

25551121 142702 เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยการปรับระดับในแนวดิ่ง

No more articles