ตึกคอนกรีตทรงสูง รูปทรงแปลกตา ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเส้นทางที่ผู้เดินทางไปแสวงบุญนับล้านคนที่จะต้องพบเห็น  เสมือนเป็น landmark ไปดูกันเลยว่าตึกนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
The Cerro del Obispo project ที่ Mexico นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดพัก จุดชมวิว อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์บอกตำแหน่งของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ตึกคอนกรีตสูง 27 เมตร ที่ภายในตัวอาคารเป็นการมองวิวบนท้องในมุมมองที่ต่างออกไป หากแต่ตึกนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมองได้ว่าตึกสูงจะดูขัดแย้งกับธรมชาติรอบข้างมากเกินไปรึป่าว…..

5072356b28ba0d48f3000166 ce 119931 slide 450x337 Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา 5072356e28ba0d48f3000167 ce 119926 slide Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา 5072356828ba0d48f3000165 ce 119911 slide 450x337 Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา 5072357028ba0d48f3000168 ce 119916 slide Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา CG 1091 FN BaanI 0613 web 450x253 Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา CG 1091 FN BaanI 0615 web 450x253 Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตา CG 1091 FN BaanI 0621 web 450x253 Cerro del Obispo Lookout Point ตึกคอนกรีตสูงทรงแปลกตาsource : http://www.christgantenbein.com/index.php/main/projects

No more articles