ประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่ยักษ์กว่าคนและรถยนต์ เทียบเท่าตึกสูง เป็นประติมากรรมสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ กำลังยื่นยกขาฉี่อยู่จึงมีชื่อว่า “Bad dog”

Bad dog สร้างสรรค์โดย Artist Jackson Richard ประติมากรรมนี้มีขนาด 28ft tall and 33ft long , steel structure เมื่อติดตั้งหมาลาบราดอร์เสร็จเรียบร้อย ข้างกำแพงก็ใช้สีพ่นสีเหลืองมาเป็นเสมือนปัสสาวะของหมาตัวนี้ ตั้งอยู่ที่ Orange County Museum of art แคลิฟอร์เนีย
source : http://www.dailymail.co.uk

mia9h4 b781064986z.120130215142854000gsu1ch8rn.3 450x337 Bad dog! Giant Labrador sculpturearticle 0 1878F801000005DC 588 634x475 450x337 Bad dog! Giant Labrador sculpture article 2288949 1878F6D4000005DC 716 634x534 450x379 Bad dog! Giant Labrador sculpture article 2288949 1878F6F3000005DC 673 634x569 450x403 Bad dog! Giant Labrador sculpture article 2288949 1878F54F000005DC 519 634x475 450x337 Bad dog! Giant Labrador sculpture article 2288949 1878F609000005DC 859 634x580 450x411 Bad dog! Giant Labrador sculpture article 2288949 1878F818000005DC 521 634x760 450x539 Bad dog! Giant Labrador sculpture

No more articles