จะดีแค่ไหนถ้าเรา สามารถเข้าออกบ้านได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจและความปลอดภัยนั้นมี เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ควบคุม กับ August smart lock

เมื่อ  Yves Behar of Fuseproject จับมือร่วมกับ Jason Johnson ช่วยกันพัฒนา August smart lock ขึ้นมา สั่งงานการล็อค และปลดล็อคประตูบ้านด้วยการเชื่อมต่อกับ smartphone และเราสามารถตั้งค่าให้ปลดล็อคสำหรับบุคคลใน contact list เราได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิด ปิด ประตูบ้าน หรือแม้กระทั้งตอนที่เราไม่อยู่บ้าน ไม่ต้องใช้กุญแจเพราะใครๆก็ปั๊มกุญแจกันได้ ปลอดภัยจากขโมยเพราะเราเป็นคนเลือกตั้งค่าเปิดประตูให้คนที่ได้รับเชิญเท่านั้น

source :http://www.dezeen.com/2013/05/30/august-smart-lock-by-yves-behar/

lazy placeholder August smart lock เปิด ปิดประตูบ้านแบบไม่ใีช้กุญแจ lazy placeholder August smart lock เปิด ปิดประตูบ้านแบบไม่ใีช้กุญแจ lazy placeholder August smart lock เปิด ปิดประตูบ้านแบบไม่ใีช้กุญแจ lazy placeholder August smart lock เปิด ปิดประตูบ้านแบบไม่ใีช้กุญแจ lazy placeholder August smart lock เปิด ปิดประตูบ้านแบบไม่ใีช้กุญแจ

No more articles