AN ADJUSTABLE WORKSPACE FOR THE HOME OR OFFICE

เมื่อพูดถึงโต๊ะทำงาน หรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับทำงานของแต่ละคน ถ้าปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ และงานของแต่ละคนก็จะดีมาก รวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อให้เข้ากับลักษณะที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานในปัจจุบัน
Enter Your Position คือ โต๊ะและพื้นที่สำหรับทำงานออกแบบเป็นรูปตัว L สามารถเข้าได้กับทั้งที่บ้านและสำนักงาน สามารถเก็บได้ง่ายๆเมื่อไม่ใช้งาน ไม่เปลืองพื้นที่ มีล้อให้เลื่อนได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อยากจะนั่งทำงาน หรือยืนทำงานก็ได้ มีราวให้แขวนสิ่งของ เป็นการจัดเก็บในแนวตั้ง ประหยัดพื้นที่ สามารถจัดวางแสดงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะแขวนรูปภาพ Gadget ต้นไม้ ที่เก็บของ และระบบไฟ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

20140713 073204 27124846 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073204 27124529 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073204 27124768 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073204 27124416 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073205 27125125 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073205 27125209 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073205 27125023 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073204 27124928 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073204 27124644 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073205 27125315 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

20140713 073205 27125438 Workspace ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน

Read more : http://design-milk.com/adjustable-workspace-home-office/

No more articles