นักออกแบบชาวรัสเซีย Yaroslav Misonzhnikov ออกแบบที่วางเทียนไข ที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากของใช้ที่พบในการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชาว Yakutian ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางด้านชาติพันธุ์ในเมือง Saint Petersburg
สำหรับที่ตั้งเทียนไขอันนี้ จะสามารถเลื่อนให้เทียนไขที่มีขนาดสั้นลงขยับสูงขึ้น ด้วยวิธีง่ายๆด้วยการขยับฐานที่เป็นแผ่นไม้รองรับเทียน โดยมีระดับให้ขยับได้ 3 ระดับ ระดับของเปลวเทียนก็จะคงอยู่ในระดับที่ต้องการได้ยาวนาน..เป็นไอเดียง่ายๆ ที่เราได้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมอีกชิ้น
…แบบนี้เวลาไปเที่ยวที่ต่างๆ ก็อย่าลืมแวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยนะ ..เผื่อจะได้ไอเดียดีๆ หรือแรงบันดาลใจกลับมาด้วย :)

20140515 173920 ที่วางเทียนไขภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนระดับให้เปลวเทียนยังสูงแม้แท่งเทียนจะเหลือน้อยนิด

20140515 173928 ที่วางเทียนไขภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนระดับให้เปลวเทียนยังสูงแม้แท่งเทียนจะเหลือน้อยนิด

20140515 173935 ที่วางเทียนไขภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนระดับให้เปลวเทียนยังสูงแม้แท่งเทียนจะเหลือน้อยนิด

20140515 174000 ที่วางเทียนไขภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนระดับให้เปลวเทียนยังสูงแม้แท่งเทียนจะเหลือน้อยนิด

20140515 174010 ที่วางเทียนไขภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนระดับให้เปลวเทียนยังสูงแม้แท่งเทียนจะเหลือน้อยนิด

Source : design-milk

No more articles