ALUMINUM CANS BECOME STOOLS BY STUDIO SWINE
Studio Swine’s latest project takes aluminum cans and vegetable oil waste and turns them into something much more interesting!

‘Can City’ เป็นชื่อโปรเจ็คนี้ โดย Studio Swine ทำกันบนถนนในเมือง São Paulo ที่เต็มไปด้วยขยะกระป๋องจนเป็น Can City และนี่คือสาเหตุของชื่อโครงการ .. โปรเจ็ค Can City ใช้ขยะทั้งหมด มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้สตูว์

ทั้งกระป๋องอลูมินัมที่มีอยู่มากมายในกองขยะ และน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่ได้จากร้านค้าริมถนนในตลาด เพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับแม่พิมพ์ก็เอาของที่หยิบจับได้แถวๆนั้น ไม่ว่าจะเป็น ทรายที่มาทำเป็นบล็อก ในการหล่ออลูมินัม ใบไม้ และก้อนอิฐ ที่มาทำลวดลายให้กับแม่พิมพ์ ไม่มีอะไรที่ต้องหามาใหม่ ไม่มีการสิ้นเปลืองหรือสูญเสียในการผลิต ..เป็นแนวคิดดีๆ ของนักออกแบบในยุคนี้ ที่ต้องการเห็นการผลิต เรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองและได้ผลผลิต ที่ ใช้งานได้จริง ดูดี..work! ค่ะ
จะเห็นการทำงาน และขบวนการผลิตที่แสนเรียบง่าย มีวัสดุไม่กี่ชิ้น ต้องลองดูที่คลิปค่ะ ..สำหรับเรา รู้สึกประทับใจเลยล่ะ.. ลองชมกันดูค่ะ

25561113 165239 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165251 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165257 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165303 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165311 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165318 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165323 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165329 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165335 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165343 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165348 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

25561113 165408 เก้าอี้จากขยะ..ผลิตจากกระป๋องน้ำอัดลม ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แม่พิมพ์จากกองทรายข้างถนน

Read more at : http://design-milk.com/can-city-studio-swine/

No more articles