ประติมากรรม ป้ายรถเมล์ Typographic : BUS 13 - ประติมากรรม

ประติมากรรม ป้ายรถเมล์ Typographic : BUS

Wait for the Bus inside a Giant Typographic Sculpture in Baltimore


ชาวเมืองบัลติมอร์กำลังตื่นเต้นกับป้ายรถประจำทาง ที่มีดีไซน์โดดเด่นเก๋ไก๋ เป็น typographic ขนาดสูง 14 ฟุต คำว่า BUS นอกจากโดดเด่ดสดุดตาก็ยังมีประโยชน์ใช้สอยของความเป็นป้ายรถประจำทางครบ เป็นผลงานของศิลปิน Alarcón, Alberto Alarcón, Ciro Márquez, และ Eva Salmerón เป็นความร่วมมือกันกับ SPAIN arts & culture, Creative Alliance Emilio

BUS ทำจากไม้ และเหล็ก เป็นวัสดุพื้นๆที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ในเมือง ตัวหนังสือ3ตัว BUS ใหญ่พอสำหรับคน 3-4คนได้ใช้เป็นที่นั่ง ที่หลบแดด ฝน ลม และเป็นที่ยืนรอรถประจำทาง

image

image

image

image

image

http://www.thisiscolossal.com/2014/08/wait-for-the-bus-inside-a-giant-typographic-sculpture-in-baltimore/