fbpx

Wildlife bridge

สะพานสีเขียว เพื่อสัตว์ป่าข้ามถนน 2 - Wildlife bridge

สะพานสีเขียว เพื่อสัตว์ป่าข้ามถนน

Wildlife bridges หรือสะพานสำหรับสัตว์ป่าข้ามถนน เพื่อช่วยให้สัตว์ป่าข้ามถนน พ้นอันตรายจากการถูกรถชน และ ยังเป็นการเชื่อมถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่ถูกแบ่งแยกโดยถนน เมื่อเราจะอยู่ร่วมกันก็ต้องดูแลให้ความปลอดภัยกับพวกเขาด้วย ประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถให้การพัฒนาอยู่ร่วมกับการส่งเสริมให้มีพื้นที่ ป่า อย่างเนเธอร์แลนด์จึง มีทางข้ามสำหรับสัตว์ หรือ wildlife bridge มากถึง 600 แห่ง ...