fbpx

Temple of Million Bottles

วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

ในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัดแห่งหนึ่ง ที่สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค นับเป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา ใช้ขวดที่ใช้แล้วทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านขวด ไม่ต้องทาสี สีไม่ซีดจางและยังให้แสงธรรมชาติส่องลอดเข้ามา ให้ความหมายดีๆ สร้างความเลื่อมใส และศรัทธา ที่สำคัญดูแลง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย...