fbpx

TCDC

บารามีซี่ แล็บ ชวนร่วมสัมมนา Future Lab Forum 2018 เจาะเทรนด์อสังหาฯ ยุค 4.0

บริษัท บารามีซี่ แล็บ จำกัด ศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ ภายใต้บริษัท บารามีซี่ จำกัด นำโดย คุณปรมา ทิพย์ธรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดงาน "FUTURE LAB FORUM 20...

TCDC Chiang Mai “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่”

TCDC ห้องสมุดแห่งคลังปัญญา ล่าสุดได้ขยายความรู้ไปสู่ระดับภูมิภาค โดยการเปิด "ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่" มุ่งหวังให้ความรู้ด้านการออกแบบ และกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดธรุกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ...