fbpx

stronger

15 วิธีดีต่อใจ อ่านมันเมื่อรู้สึกไม่ไหว เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ในไม่กี่นาที! 2 - stronger

15 วิธีดีต่อใจ อ่านมันเมื่อรู้สึกไม่ไหว เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ในไม่กี่นาที!

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร “Don’t LIVE the same year 75 times and call it A LIFE” อย่าเรียกการใช้ชีวิตแบบเดียวทั้งปี 75 ปีว่าการใช้ชีวิตเลย คำพูดสั้นๆ นี้เชื่อว่าทำให้ห...