fbpx

Simple

Mini-animal Clock  2 - Simple

Mini-animal Clock

"ใช่" สิ่งที่เรียบง่ายมักมีอายุขัยยาวนานกว่า ไม่ว่าวงจรชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปกี่รอบ ไม่ช้าหรือเร็ว เราก็มักหวนกลับไปหาความเรียบง่ายเสมอ บทความโดย......วินทร์ เลียววาริณ...