fbpx

Signature

ลายเซ็นของเราส่งเสริมเราหรือไม่? มาดู 5 สิ่งควรระวังสำหรับลายเซ็นของเรา 2 - Signature

ลายเซ็นของเราส่งเสริมเราหรือไม่? มาดู 5 สิ่งควรระวังสำหรับลายเซ็นของเรา

รู้ไหมว่าลายเซ็นนั้นมีอิทธิพลกับชีวิตเราด้วยนะ และยังสามารถเป็นอุปสรรคกับชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย เพราะลายมือ หรือลายเซ็นนั้น เราเป็นคนคิดเอง เขียนเอง ...